Zamawianie mszy św.

Jak zamówić Mszę Świętą?

1.    Wyślij do nas wiadmość na adres email: .........................................
z podaniem następujących informacji:

  • treść intencji Mszy św. oraz liczba zamawianych Mszy świętych,
  • proponowana data i godzina sprawowania Mszy św.

Jeśli data i godzina Mszy św. nie wymaga z nami uzgodnienia (np. wystarczy, aby był to pierwszy wolny termin), to warto do wysyłanego do nas e-maila, dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty na nasze konto, ofiary z tytułu odprawienia Mszy św. Przyspieszy to informację zwrotną z datą i godziną odprawienia tej (tych) Mszy św.

2.    Wpłać ofiarę pieniężną na konto*:

.........................................................
.........................................................
.........................................................

*W tytule przelewu prosimy wpisać: OFIARA ZA MSZĘ ŚWIĘTĄ…

3.    Poczekaj na wiadomość zwrotną, w której poinformujemy cię o przyjęciu intencji oraz dacie odprawienia Mszy Świętej.